Servidor

De GiLUG
Salta a: navegació, cerca

Aquesta pàgina està destinada a referir i documentar programes lliures per a proveïr serveis web, escriptoris, sistemes de fitxers, etc., i donar referències o receptes de com aconseguir i utilitzar.

Còpies de seguretat

Duplicati

Accés a fitxers

Samba

(també redirigeix impressores)

vsftpd

ProFTPd

Pure-FTPd

Assistent remcage

Ajuda CLI per a crear accessos SFTP (SSH) engabiats en un directori

Impressió

CUPS

Base de dades

Assistent admidb

Ajuda CLI per a servidors de base de dades MySQL i PostgreSQL.

MySQL

PostgreSQL

Pàgines - web

Assistent profsito

Ajuda CLI per a llocs web senzills Apache2.

Apache

Correu electrònic

Assistent mutda

Ajuda CLI per a servidors de correu-e amb Exim, Postfix o Dovecot.

EXIM (MTA)

Postfix (MTA)

Courier (MTA)

Dovecot

Noms d'Internet (DNS)

Assistent gesdonis

Ajuda CLI per a servidors de noms (DNS) amb BIND9.

Assistent opennic-update

Ajuda CLI i servei d'actualització de referents DNS per a qualsevol ordinador amb GNU

Virtualització

Veure a Administracio de sistemes

Monitorització

Assistent eventoj

Ajuda CLI per a personalitzar diagnòstic i reacció

Escriptoris remots

Assistent xvfb-vncd

Ajuda CLI i servei per a crear comptes d'accés VNC a escriptoris sense pantalla real (headless)

Certificats TLS

On són més utilitzats és en servidors web (HTTPS), però també ho son per a qualsevol altre servei públic, com el correu electrònic.

Assistent sesele

Ajuda CLI per a crear certificats propis, de Let's Encrypt i renovacions automàtiques