Administracio de sistemes

De GiLUG
Salta a: navegació, cerca

Aquesta pàgina està destinada a referir i documentar programes de configuració, diagnosi, manteniment, etc. lliures, i donar referències o receptes de com aconseguir i utilitzar.

Exploració de carpetes

Per a Android i derivats

Còpies de seguretat

 • Titanium Backup, còpia d'aplicacions i dades entre sistemes Android
 • Cronopete, còpia de carpetes automàtica, transparent i progressiva.
 • aukups, assistent CLI per a personalitzar còpies.

Accés i control

VNC

GLPI - Gestor Lliure de Parc Informatic

(inventari i tiquets de suport)

Utilitats de disc (FD, HD, CD, DVD)

Gravació de CD/DVD/BluRay/USB

Recuperar dades perdudes

 • The Sleuth Kit: per a recuperar estructures/fitxers a partir del sistema de fitxers.
 • TestDisk and PhotoRec: per recrear fitxers a partir del contingut de blocs de dades trobats.
 • Foremost: per recrear fitxers a partir del contingut de blocs de dades trobats.
 • magicrescue: per recrear fitxers a partir del contingut de blocs de dades, reconeixent tipus de capçaleres.
 • ntfsundelete: per recuperar fitxers eliminats en una partició NTFS encara existent.
Tècniques avançades

Drivers Ext2 per a MSWindows

 • MSWindows NT/2000/XP: Ext2Fsd (GPL)
 • MSWindows 2000: Win2fs (GPL)
 • MSWindows NT4/2000/XP/Vista: Ext2IFS (Freeware)
 • MSWindows NT4/2000/XP: Ext2 IFS (readonly, GPL)
 • MSWindows 95: FSDEXT2 (GPL)

Compressió/descompressió

Privacitat

Xarxa local

Accés a carpetes i fitxers

Transit TCP/IP

Assistent durruter

Ajuda CLI per a utilitzar iptables com un router domèstic.

Còpies de seguretat per internet

 • Syncany (S/FTP, IMAP, Amazon, etc.)

Virtualització d'entorn operatiu

Màquines virtuals

Assistents matromu i matromus

Ajuda GUI i CLI respectivament, per a llançar màquines KVM simples i per a convertir-les en serveis d'un servidor.

Contenidors

Assistent ctctl i initcontainers

Ajuda CLI per a crear i administrar contenidors Chroot, OpenVZ 6 i LXC (LinuX Containers)

Teoria

Interacció amb el maquinari

 • Flashrom, per actualitzar BIOS i firmware.