Primavera 2015

De GiLUG
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Introducció

Aquest document pretén recollir les idees per tal d’establir les bases de la futura associació que ha de promoure i difondre l'ús del programari lliure.


Objectius

Els objectius de l’associació seran els següents:

 • Difusió del programari lliure en el seu sentit més ampli sense restringir el seu ús a una única plataforma.
 • Ús de programari lliure en qualsevol àmbit de l’associació.
 • Promoció de l’ús del programari lliure en general i en particular en l’àmbit social.
 • Suport mutu entre els socis.
 • Potenciar les trobades personals a fi i efecte d’humanitzar les relacions i difondre el programari lliure.
 • Interacció amb l’administració pública (Generalitat, ajuntaments, etc), empreses relacionades/interessades en el programari lliure i d’altres entitats d’arreu de Catalunya que treballin en la promoció del programari lliure.
 • Promoure projectes de programari lliure oberts a la comunitat
 • L’associació serà sense ànim de lucre.
 • Orientat a tota mena d’usuaris

Mitjans

Per tal d’assolir els objectius descrits al punt anterior es proposa:

 • Es realitzaran reunions periòdiques per tal d’establir les línies de treball de l’associació
 • Els socis s’implicaran en tots els aspectes de l’associació.
 • L’associació farà de forma periòdica conferències, tallers o articles relacionats amb el programari lliure i prendrà part en trobades i conferències organitzades per tercers.
 • Es crearà una llista de correu electrònic a fi i efecte d’interactuar amb els socis
 • Es disposarà d’un local de reunionsIMPORTANT:


Es proposa un plaç de dues setmanes per tenir acabat aquest document que discutirem en tots plegats en reunió presencial dins d’un plaç de dues setmanes. La data serà consensuada entre tothom tot i que es proposen els dies: 21 o 28 d'aquest mes.

El possible ordre del dia per a la reunió presencial pot ser el següent:

 • Discussió dels diferents punts recollits en aquest document per tal d’establir les bases de la futura associació.
 • Àmbit d’actuació de l’associació (comarcal, tot Catalunya).
 • Proposta del nom de l’associació
 • Mecanisme per elegir els membres de la junta
 • Definició de la infraestructura necessària per donar serveis a l’associació.