Diferència entre revisions de la pàgina «Estructura de directoris del sistema GNU»

De GiLUG
Salta a: navegació, cerca
(Migracio de lapipaplena)
 
(System V vs Systemd)
 
(Hi ha 6 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren)
Línia 1: Línia 1:
 +
Basat en la jerarquia normalitzada del sistema de fitxers (FHS)
 
{| border="1" cellpadding="8"
 
{| border="1" cellpadding="8"
 
|-
 
|-
Línia 12: Línia 13:
 
|-
 
|-
 
| '''/etc/''' || Configuracions a nivell de sistema, específiques per aquest anfitrió però no específiques d'un usuari.
 
| '''/etc/''' || Configuracions a nivell de sistema, específiques per aquest anfitrió però no específiques d'un usuari.
 +
|-
 +
| /etc/default/ || Fitxers que configuren l'arrencada de serveis, sigui per condicionar si s'inicien o no, o sigui per concretar paràmetres d'execució. Els fitxers estan pensats per ser modificats per l'usuari administrador (no són plantilles), així que l'actualització de paquets els respecta com estiguin. El directori se sol utilitzar més en sistemes de tipus Debian que no pas de tipus RedHat.
 
|-
 
|-
 
| '''/etc/sgml/''' || Paràmetres d'interpretació [http://ca.wikipedia.org/wiki/Standard_Generalized_Markup_Language SGML]
 
| '''/etc/sgml/''' || Paràmetres d'interpretació [http://ca.wikipedia.org/wiki/Standard_Generalized_Markup_Language SGML]
Línia 21: Línia 24:
 
| /etc/profile.d/  ||  
 
| /etc/profile.d/  ||  
 
|-
 
|-
| /etc/init.d/ || Programets (scripts) d'inicialització
+
| /etc/init.d/ || Programets (scripts) d'inicialització per una seqüència d'arrencada [https://ca.wikipedia.org/wiki/System_V System V]
 
|-
 
|-
| /etc/rc.*/rc.d/ || Directoris numerats amb serveis a engegar o parar en funció del nivell d'execució.
+
| /etc/rc.*/rc.d/ || Directoris numerats amb serveis a engegar o parar en funció del nivell d'execució, per una seqüència d'arrencada [https://ca.wikipedia.org/wiki/System_V System V]
 +
|-
 +
| /etc/systemd/ || Configuracions personalitzades del programari d'arrencada [https://ca.wikipedia.org/wiki/Systemd Systemd] (alternativa a System V)
 
|-
 
|-
 
| /etc/skel/ || Plantilla de directori d'usuari. És copiada quan es crea un directori de tipus /home/usuari
 
| /etc/skel/ || Plantilla de directori d'usuari. És copiada quan es crea un directori de tipus /home/usuari
Línia 58: Línia 63:
 
|-
 
|-
 
| '''/root/''' || Directori privat del superusuari (root).
 
| '''/root/''' || Directori privat del superusuari (root).
 +
|-
 +
| /run/ || Contingut volàtil sobre els processos des de l'arrencada. Desapareix en aturar el sistema.
 
|-
 
|-
 
| /selinux/ || Configuracions en temps d'execució del "[http://es.wikipedia.org/wiki/SELinux Security-Enhanced Linux]" (no consensuat per [http://es.wikipedia.org/wiki/Filesystem_Hierarchy_Standard FHS])
 
| /selinux/ || Configuracions en temps d'execució del "[http://es.wikipedia.org/wiki/SELinux Security-Enhanced Linux]" (no consensuat per [http://es.wikipedia.org/wiki/Filesystem_Hierarchy_Standard FHS])
Línia 115: Línia 122:
 
| '''/var/opt/''' || Dades variables del programari complementari instal·lat a /opt/
 
| '''/var/opt/''' || Dades variables del programari complementari instal·lat a /opt/
 
|-
 
|-
| '''/var/run/''' || Dades descriptives dels processos. Es buida a cada arrencada del sistema.
+
| '''/var/run/''' || Antic contingut volàtil sobre els processos des de l'arrencada. Desapareix en aturar el sistema.
 
|-
 
|-
 
| '''/var/spool/''' || Cua de documents en procés: treballs imprimint, correu electrònic enviant o rebent, etc. Hi ha la feina que es fará més endavant.
 
| '''/var/spool/''' || Cua de documents en procés: treballs imprimint, correu electrònic enviant o rebent, etc. Hi ha la feina que es fará més endavant.
Línia 123: Línia 130:
  
 
Veure també:
 
Veure també:
 +
* [http://www.pathname.com/fhs/ Filesystem Hierarchy Standard] (Unix)
 +
* [http://refspecs.linuxfoundation.org/fhs.shtml Filesystem Hierarchy Standard] (Linux)
 
* [http://wiki.debian.org/FilesystemHierarchyStandard Directoris importants per Debian]
 
* [http://wiki.debian.org/FilesystemHierarchyStandard Directoris importants per Debian]
* [http://www.pathname.com/fhs/ Filesystem Hierarchy Standard]
 

Revisió de 07:25, 26 oct 2017

Basat en la jerarquia normalitzada del sistema de fitxers (FHS)

/ Arrel de tot l'arbre jeràrquic.
/boot/ Gestor d'arrencada, nuclis i fitxers initrd
/bin/ Comandes essencials per tots els usuaris, especialment les necessàries per arrencar i rescatar el sistema.
/sbin/ Programes d'administració del sistema, bàsicament els necessaris per l'arrencada i el rescat del sistema. Normalment utilitzats pel superusuari (root).
/dev/ Dispositius del sistema (abstracció) i fitxers especials.
/etc/ Configuracions a nivell de sistema, específiques per aquest anfitrió però no específiques d'un usuari.
/etc/default/ Fitxers que configuren l'arrencada de serveis, sigui per condicionar si s'inicien o no, o sigui per concretar paràmetres d'execució. Els fitxers estan pensats per ser modificats per l'usuari administrador (no són plantilles), així que l'actualització de paquets els respecta com estiguin. El directori se sol utilitzar més en sistemes de tipus Debian que no pas de tipus RedHat.
/etc/sgml/ Paràmetres d'interpretació SGML
/etc/xml/ Paràmetres d'interpretació XML
/etc/opt/ Configuracions pel programari complementari de /opt.
/etc/profile.d/
/etc/init.d/ Programets (scripts) d'inicialització per una seqüència d'arrencada System V
/etc/rc.*/rc.d/ Directoris numerats amb serveis a engegar o parar en funció del nivell d'execució, per una seqüència d'arrencada System V
/etc/systemd/ Configuracions personalitzades del programari d'arrencada Systemd (alternativa a System V)
/etc/skel/ Plantilla de directori d'usuari. És copiada quan es crea un directori de tipus /home/usuari
/etc/X11/ Configuracions del sistema gràfic (X Window)
/home/ Directoris privats d'usuari. Hi sol haver un subdirectori per a cada usuari amb els seus documents i preferències.
/lib/ Llibreries essencials per l'arrencada i rescat del sistema, que bàsicament necessiten els programes de /bin/ i /sbin/
/lib32/ Llibreries específicament per arquitectures x86 de 32 bits. De la mateixa manera hi pot haver /lib64/ o altres.
/lib/modules/ Controladors de dispositiu (drivers) modulars
/lost+found/ Fitxers i fragments recuperats en una revisió del sistema de fitxers
/media/ Punts de muntatge per a mitjans removibles, com els CD-ROM que es munten i desmunten "en calent"
/mnt/ Sistemes de fitxers muntats temporalment
/opt/ Programari complementari, afegitons, binaris que no venen amb els repositoris de la distribució
/opt/bin/ Comandes complementàries per tots els usuaris. Un bon lloc pels programets a mida (scripts) d'usuari, que no venen amb els paquets típics d'instal·lació.
/opt/include/ Components i llibreries per a compilar programari complementari en llenguatge C
/opt/lib/ Llibreries funcionals que bàsicament necessiten els programes de /opt/bin/ i /opt/sbin/
/opt/sbin/ Programes complementaris d'administració del sistema. Un bon lloc pels programets a mida (scripts) d'administració, que no venen amb els paquets típics d'instal·lació.
/opt/share/ Dades independents de l'arquitectura del sistema: configuracions, fitxers auxiliars, etc.
/proc/ Sistema de fitxers virtual que documenta els processos en execució i l'estat del nucli
/root/ Directori privat del superusuari (root).
/run/ Contingut volàtil sobre els processos des de l'arrencada. Desapareix en aturar el sistema.
/selinux/ Configuracions en temps d'execució del "Security-Enhanced Linux" (no consensuat per FHS)
/srv/ Dades servides, específiques d'aquest sistema però no específiques de cap usuari local. Hi pot haver subdirectoris com, per exemple, ftp, rsync, www, cvs, vmail (fitxers per la xarxa, serveis web, programació en grup, bústies de correu d'internet, etc.)
/sys/ Sistema de fitxers virtual on s'exporten objectes del nucli
/tmp/ Dades temporals per a qualsevol programa. S'assumeix que el directori es buida en arrencar, i que no es conserven les dades de cada programa que acaba.
/usr/ (Unix System Resources) Estructura secundària de directoris, per dades compartides no modificables. Programari, llibreries i documentació no necessària per arrencar o rescatar el sistema.
/usr/bin/ Programes per tots els usuaris.
/usr/sbin/ Programes d'administració del sistema, normalment utilitzats pel superusuari (root).
/usr/include/ Components i llibreries per a compilar programari general en llenguatge C
/usr/info/ Manuals
/usr/lib/ Llibreries funcionals que bàsicament necessiten els programes de /usr/bin/ i /usr/sbin/ . També hi pot haver alternatives com lib32, lib64, etc.
/usr/share/ Dades independents de l'arquitectura del sistema: configuracions, fitxers auxiliars, etc.
/usr/share/man/ Manuals (documentació de referència i ajuda)
/usr/share/doc/ Manuals de la branca Red Hat
/usr/src/ Codi font per a compilar paquets de programari.
/usr/bin/X11/ Programes i enllaços per a iniciar el mode gràfic (X Window)
/usr/X11R6/ X Window System, Version 11 Release 6
/usr/local/ Estructura terciària de directoris, per dades locals instal·lades per l'administrador del sistema.
/usr/local/bin/ Programes personalitzats per a tots els usuaris. Un bon lloc pels programets a mida (scripts) d'usuari, que no venen amb els paquets típics d'instal·lació.
/usr/local/sbin/ Programes personalitzats d'administració del sistema, normalment utilitzats pel superusuari (root). Un bon lloc pels programets a mida (scripts) d'administració, que no venen amb els típics d'instal·lació.
/usr/local/src/ Codi font per a compilar programari no empaquetat com es fa a la distribució.
/var/ Dades variables de l'amfitrió: Fitxers administratius com bitàcoles o paquets descarregats; dades de treball del propi sistema (no per altres); fitxers de cua temporals (impressió, correu-e,...). Antigament s'hi utilitzava un subdirectori "www" per serveis web, però del FHS es desprèn que els serveis web han de ser dins /srv
/var/account/ Bitàcoles d'ús de recursos per part dels processos.
/var/cache/ Dades generades o aconseguides pels programes. Les dades es poden regenerar o recuperar de nou, així que poden expirar o es poden esborrar sense causar cap desastre. Tipografies, documentació formatada, rèpliques de continguts d'internet, etc.
/var/lib/ Dades de situació dels programes, per seguir treballant a la següent sessió. S'exclouen configuracions d'usuari i dades a processar (com cues de treball).
/var/lock/ Pels senyalitzadors de l'ús i bloqueig de recursos compartits
/var/log/ Bitàcoles dels programes
/var/mail/ Bústies de correu d'usuaris
/var/opt/ Dades variables del programari complementari instal·lat a /opt/
/var/run/ Antic contingut volàtil sobre els processos des de l'arrencada. Desapareix en aturar el sistema.
/var/spool/ Cua de documents en procés: treballs imprimint, correu electrònic enviant o rebent, etc. Hi ha la feina que es fará més endavant.
/var/tmp/ Dades temporals de qualsevol programa, però que es preserven en reiniciar el sistema.

Veure també: