GNU GPL

De GiLUG
Salta a: navegació, cerca
Traducció inicial de SoftCatalà


TRADUCCIÓ NO OFICIAL

Això és una traducció no oficial de la Llicència Pública General de GNU (GNU GPL) al català. No ha sigut publicada per la Fundació per al Programari Lliure, i no estableix legalment els terminis de distribució per a programari que utilitza la GNU GPL - - només el text original en anglès de la GNU GPL ho permet. De totes maneres, esperem que aquesta traducció ajudi als catalanoparlants a comprendre millor la GNU GPL.


LLICÈNCIA PÚBLICA GENERAL DE GNU


Versió 3, 29 de juny de 2007.

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>

Es permet la còpia i la distribució de còpies literals d'aquesta llicència, però no està permès modificar-la.

Preàmbul

La Llicència Pública General GNU és una llicència lliure i copyleft per programari i altres tipus de treballs.

Les llicències per a la majoria del programari i altres tipus de treballs pràctics estan dissenyades per treure-vos la llibertat de compartir i canviar els treballs. Al contrari, la Llicència Pública General GNU està feta per garantir-vos la vostra llibertat de compartir i canviar totes les versions d'un programa--per assegurar que romandrà com a programari lliure per a tots els seus usuaris. Nosaltres, la Free Software Foundation, fem servir la Llicència Pública GNU per a la majoria del nostre programari; també s'aplica a qualsevol altre treball fet public així per els seus autors. Vostè la pot aplicar també als vostres programes.

Quan parlem de programari lliure, ens referim a llibertat, no al preu. Les nostres Llicències Públiques Generals estan destinades a garantir la llibertat de distribuir còpies de programari lliure (i cobrar per això si es desitja), a rebre el codi font o poder aconseguir-lo si així es desitja, a modificar el programari o utilitzar part del mateix en nous programes lliures, i a saber que es poden fer aquestes coses.

Per a protegir aquests drets, es necessita evitar que d'altres puguin denegar aquests drets o puguin sol·licitar que se'n renunciïn. Per tant, calen unes certes responsabilitats quan es distribueix còpies del programari, o si es modifica: responsabilitats per a respectar la llibertat dels demés.

Per exemple, si es distribueixen còpies de tals programes, gratuïtament o no, s'ha de transmetre als destinataris els mateixos drets que es van rebre. Cal assegurar que també els reben o puguin aconseguir el codi font. I cal mostrar aquestes condicions perquè coneguin els seus drets.

Els desenvolupadors que utilitzen la GNU GPL protegeixen els vostres drets de dues formes: (1) imposen drets al programari, i (2) li oferixen aquesta Llicència perquè legalment es pugui copiar, distribuir i/o modificar.

Per a protegir als desenvolupadors i als autors, la GPL explica clarament que no existeix cap garantia per a aquest programari lliure. Per a benefici d'ambdós, usuaris i autors, la GPL establix que les versions modificades estiguin marcades com a tals, per tal que qualsevol problema no es pugui atribuir per error als autors de les versions anteriors.

Alguns dispositius són dissenyats per a negar a l'usuari l'instal·lació o l'execució de les versions modificades del programari que usen internament, encara que el fabricant pot fer-lo. Això és completament incompatible amb l'objectiu de protegir la llibertat dels usuaris per a modificar el programari. Aquest tipus d'abús sistemàtic s'esdevenen en l'àrea de productes d'ús personal, que és precisament on és menys acceptable. Per tant, hem dissenyat aquesta versió de la GPL per a prohibir la pràctica amb aquests productes. Si apareguessin problemes similars en altres àmbits, estarem atents per a estendre aquestes prestacions a futures versions de la GPL, com sigui necessari per a protegir la llibertat dels usuaris.

Finalment, tot programa està constantment amenaçat per les patents de programari. Els estats no haurien de permetre que les patents restringeixin el desenvolupament i l'ús de programari en ordinadors de propòsit general, però en aquells que ho facin, esperem evitar l'especial perill que suposen les patents que aplicades a un programa lliure puguin fer-lo propietari a la pràctica. Per a prevenir això, la GPL establix que les patents no poden usar-se per a convertir un programa en no-lliure.

Els termes precisos i les condicions per a la còpia, distribució i modificació segueixen a continuació.

TERMES I CONDICIONS

(0) Definicions

Des d'ara "Aquesta Llicència" es refereix a la versió 3 de la Llicència Pública General de GNU.

"Copyright" també significa "lleis similars al copyright" que són aplicables a altre tipus de treballs, com les màscares de semiconductors.

"El Programa" es refereix a qualsevol treball amb copyright al que s'hagi aplicat aquesta Llicència. Cada concessionari està adreçada com a "vostè". "Llicències" i "destinataris" poden ser persones físiques o organitzacions.

"Modificar" un treball significa copiar o adaptar tot o part d'un treball de manera que requereixi permís de copyright, de qualsevol tipus excepte la còpia exacta. El treball resultant es denomina "versió modificada" d'un treball anterior o treball "basat en" el treball anterior.

Un "treball emparat" pot ser tant el Programa no modificat com un treball basat en el Programa.

"Difondre" un treball significa fer qualsevol cosa amb ell, sense permís, que li faci directa o indirectament responsable d'infringir lleis cobertes pel copyright, excepte l'execució en un ordinador o la modificació d'una còpia privada. La difusió inclou la còpia, distribució (amb o sense modificacions), distribució pública, i en alguns països­ també altres activitats.

"Traspassar" un treball significa qualsevol tipus de difusió que permet a l'altra part fer o rebre còpies. La mera interacció amb un usuari mitjançant una xarxa d'ordinadors, sense transferir cap còpia, no es considera "traspàs".

Una interfície d'usuari interactiu mostra "Avisos legals apropiats" sempre que incloguin formes visuals apropiades i destacades que (1) mostrin un avís de copyright apropiat, i (2) indiquin a l'usuari que no existeix cap garantia del treball (exceptuant les garanties que s'hagin pogut establir), que els concessionaris poden acompanyar el treball amb aquesta Llicència, i com s'ha de veure una còpia d'aquesta Llicència. Si l'interfície mostra una llista d'opcions o ordres, tals com menú, un element destacat en aquesta llista ja compleix aquests criteris.

(1) Codi Font

El "codi font" d'un treball és el format preferit per a realitzar modificacions sobre ell. El "codi objecte" es refereix a qualsevol format del treball que no sigui el Codi font.

Una "Interfície estàndard" es refereix a una interfície que sigui o bé un estàndard oficial definit per una institució d'estàndards reconeguda, o bé, en el cas d'interfícies especificades per a un determinat llenguatge de programació, l'ús del qual estigui molt estès entre els desenvolupadors que treballen amb aquest llenguatge.

Les "Biblioteques del sistema" d'un treball executable inclouen qualsevol cosa, que no sigui el treball complet, que (a) estigui inclòs de la mateixa forma que un component principal, però que no formi part d'aquest component principal, i (b) que serveix per a habilitar la utilització del treball a través d'aquest component principal, o per a implementar una Interfície Estàndard per al qual està disponible una implementació Pública en forma de codi font. Un "Component Principal", en aquest context, es refereix a un component principal i essencial (nucli, sistema de finestres i similars) del sistema operatiu particular (si s'escau) sobre el qual funcioni l'executable, o un compilador utilitzat per a generar el treball, o un intèrpret de codi objecte utilitzat per a executar-lo.

El "Font Corresponent" d'un treball en codi objecte es refereix a tot el codi font necessari per a generar, instal·lar, i (per a un treball executable) executar el codi objecte i modificar el treball, incloent guions que controlin aquestes activitats. De totes maneres, no s'inclouen les Biblioteques del Sistema del treball, o eines de propòsit general o programes gratuïts habitualment disponibles i usats per a realitzar aquestes activitats que no formen part del treball. Per exemple, la Font Corresponent inclou els arxius de definició d'interfície associats amb arxius font del treball, i el Codi font de les biblioteques compartides o subprogrames enllaçats dinàmicament que el programa requereix per dissenyats, com la comunicació de dades internes o el control de flux entre aquests subprogrames i altres parts del treball.

La Font Corresponent no inclou necessàriament allò que els usuaris poden regenerar automàticament des d'altres parts de la Font Corresponent.

La Font Corresponent d'un treball en Codi font és aquest mateix treball.

(2) Permisos Bàsics

Tots els drets garantits per a aquesta Llicència s'atorguen com a copyright del Programa, i es proporcionen de manera irrevocable sempre que es compleixin les condicions establertes. Aquesta Llicència afirma explícitament el seu permís il·limitat per a executar el Programa sense modificacions. El resultat de la execució d'un programa emparat està cobert per aquesta Llicència només si la sortida, pel seu contingut, constitueix un treball emparat. Aquesta Llicència reconeix els seus drets per un ús raonable o altre equivalent, tal com determina la llei del copyright.

Podeu realitzar, executar i difondre treballs emparats que no traspasseu, sense cap altra condició mentre no tinguin una altra llicència més restrictiva. Podeu traspassar els treballs emparats a tercers amb el simple objectiu que ells facin modificacions exclusivament per a vostè, o perquè us proporcionin ajuda per a executar aquests treballs, sempre que compleixi els termes d'aquesta Llicència transportant tot el material del copyright del qual no posseïu el control. Aquells que realitzin o executin els treballs emparats per a vostè han de fer-lo exclusivament en el seu nom, sota la vostra direcció i control, amb els termes que els prohibeixin realitzar còpies del vostre material amb copyright al marge de la relació amb vostè.

El traspàs sota altres circumstàncies es permet només sota les condicions establertes més avall. No està permès subllicenciar; la secció 10 ho fa innecessari.

(3) Protecció de Drets Legals d'Usuaris enfront de Lleis Anti-Burla

Cap treball emparat ha de considerar-se part d'una mesura tecnològica efectiva, sota qualsevol llei aplicable que compleixi les obligacions de l'article 11 del tractat de copyright WIPO adoptat el 20 de desembre de 1996, o lleis similars que prohibeixen o restringeixen la burla de tals mesures.

Quan traspasseu un treball emparat, renuncieu a qualsevol poder legal per a prohibir la burla de mesures tecnològiques mentre tals burles es realitzin en l'exercici de drets emparats per a aquesta Llicència respecte al treball emparat, i negueu qualsevol intenció de limitar l'ús o modificació del treball amb l'objectiu d'imposar, al treball dels usuaris, els seus drets legals o de tercers per a prohibir la burla de mesures tecnològiques.

(4) Traspàs de còpies literals

Podeu traspassar còpies literals del codi font del Programa tal com el rebeu, en qualsevol mitjà, sempre que publiqueu de forma clara i cridanera en cada còpia un avís de copyright apropiat; mantingueu intactes tots els avisos que afirmin que aquesta Llicència i qualsevol terme no-permissiu afegit d'acord amb la secció 7 són aplicables al codi; mantingueu intactes tots els avisos d'absència de garanties; i proporcioneu a tots els destinataris una còpia d'aquesta Llicència juntament amb el programa.

Podeu cobrar qualsevol import o no cobrar res per a cada còpia que traspasseu, i podeu oferir suport o protecció de garanties mitjançant un pagament.

(5) Traspàs de versions modificades de codi

Podeu traspassar un treball basat en el Programa, o les modificacions produïdes a partir del Programa, com Codi font sota els termes de la secció 4, sempre que compleixi totes les condicions següents:

a) El treball ha d'incloure avisos destacats indicant que vostè ho ha modificat, donant una data pertinent.

b) El treball ha d'incloure avisos destacats indicant que ha estat realitzat sota aquesta Llicència i qualsevol altra condició afegida sota la secció 7.

c) Heu d'aplicar la llicència al treball complet, com un tot, a qualsevol persona que tingui possessió d'una còpia. Aquesta Llicència s'aplicarà per tant, igual que qualsevol altra condició addicional de la secció 7, al conjunt complet del treball i totes i cadascuna de les seves parts, independentment de com siguin agrupades o empaquetades. Aquesta Llicència no permet ser aplicada al treball de cap altra forma, però no s'anul·larà el permís esmentat si ho heu rebut per separat.

d) Si el treball té interfícies d'usuari interactives, cadascuna ha de mostrar Avisos Legals Apropiats; de totes maneres, si el Programa té interfícies interactives que no mostren Avisos Legals Apropiats, el seu treball no té perquè modificar-les perquè ho facin.

Una recopilació de treballs emparats amb altres treballs distints i independents, que per la seva naturalesa no siguin extensions del treball emparat, i que no es combinin amb ell d'alguna forma per a donar lloc a un programa major, situats en un mitjà de distribució o emmagatzematge, s'anomena "paquet" si la recopilació i el seu copyright resultant no s'utilitzin per a limitar l'accés o els drets legals dels usuaris de la recopilació, més enllà del què el treball individual permeti. La inclusió d'un treball emparat en un paquet no fa aplicable aquesta Llicència a la resta d'elements del paquet.

(6) Traspàs de Codi No-font

Podeu traspassar el Codi objecte d'un treball emparat sota els termes de les seccions 4 i 5 sempre que també es traspassin les Fonts Corresponents en Codi màquina sota els termes d'aquesta Llicència d'alguna de les següents maneres:

a) Traspassar el Codi objecte en, o encarnat en, un producte físic­ (incloent mitjans de distribució físics), acompanyats per les Fonts Corresponents en un mitjà físic­ durador habitual per a l'intercanvi de programari.

b) Traspassar el Codi objecte en, o encarnat en, un producte físic (incloent mitjans de distribució físics), acompanyats d'una oferta per escrit, vàlida almenys durant tres anys i vàlida durant el temps que oferiu recanvis o suport per a aquest model de producte, que ofereixi al posseïdor del codi objecte (1) una còpia de les Fonts Corresponents a tot el programari del producte que estigui cobert per aquesta Llicència, en un mitjà físic­ durador habitual per a l'intercanvi de programari, a un preu no major que el seu cost raonable per traspassar f­ísicament les fonts, o (2) accedir a copiar les fonts corresponents des d'un servidor de xarxa sense cap cost.

c) Traspassar còpies individuals del codi objecte al costat d'una còpia d'una oferta per escrit per a proporcionar les Fonts Corresponents. Aquesta alternativa només està permesa ocasionalment i no comercialment, i només si rebeu el Codi objecte al costat d'una oferta semblant, d'acord amb la subsecció 6b.

d) Traspassar el Codi objecte oferint accés des d'un lloc determinat (gratuïtament o mitjançant pagament), i oferir accés equivalent a les Fonts Corresponents de la mateixa forma i el mateix lloc sense càrrec afegits. No és necessari requerir als destinataris copiar les Fonts Corresponents al costat del codi objecte. Si el lloc per a copiar el Codi objecte és un servidor de xarxa, les Fonts Corresponents poden estar en un servidor diferent (gestionat per vostè o tercer) que ofereixi facilitats de còpia equivalents, sempre que mantingui instruccions clares al costat del codi objecte sobre on trobar les Fonts Corresponents. Independentment de què hi hagi servidors que hostatgin les Fonts Corresponents, seguiu estan obligats a assegurar que estaran disponibles durant el temps necessari per a complir aquests requisits.

e) Traspassar el Codi mitjançant transferències entre usuaris, sempre que s'informi a altres usuaris d'on s'oferix el codi objecte i les Fonts Corresponents del treball al públic general sense cap càrrec sota el que estableix la subsecció 6d.

Una part separable del codi objecte, el font de la qual estigui exclosa de les Fonts Corresponents com a Biblioteca de Sistema, no cal que s'inclogui en el traspàs del codi objecte del treball.

Un "Producte d'Usuari" és tant (1) un "producte de consum", que es refereix a qualsevol propietat personal tangible habitualment utilitzada per a finalitats personals, familiars o domèstiques, o (2) qualsevol cosa dissenyada o venuda per a ser incorporada com extensió. Per a determinar si un producte és un producte de consum, els casos dubtosos es resoldran afavorint l'empara. Per a un producte en particular rebut per un usuari particular, "d'ús habitual" es refereix a l'ús típic o comú d'aquest tipus de producte, independentment de la situació de l'usuari particular o de la forma que l'usuari particular utilitzi, o pretengui o s'esperi que pretengui utilitzar, el producte. Un producte és un producte de consum independentment de si el producte té usos substancialment comercials, industrials o de no consum, tret que tals usos representin la única forma significativa d'ús del producte.

La "Informació de Instalació" per a un Producte d'Usuari es refereix a qualsevol mètode, procediment, clau de autorització, o altre tipus de informació necessària per a instal·lar i executar una versió modificada d'un treball emparat en aquest Producte d'Usuari a partir d'una versió modificada de les Fonts Corresponents. La informació ha de ser suficient per a assegurar el funcionament continu del codi objecte modificat sense cap tipus de condicionament o intromissió pel simple fet d'haver estat modificat.

Si traspasseu el Codi objecte d'un treball sota aquesta secció en, o amb, o específicament per a utilitzar-lo en un Producte d'usuari, i el traspàs forma part d'una transacció on els drets de possessió i ús del Producte d'Usuari es transfereixin al destinatari a perpetuïtat o durant un termini fix de temps (independentment de les característiques­ de la transacció), les Fonts Corresponents traspassades sota aquests supòsits ha d'estar acompanyats de la Informació de Instal·lació. Aquests requeriments no s'apliquen si ni vostè ni tercers teniu possibilitat d'instal·lar codi objecte modificat en el Producte d'Usuari (per exemple, el treball ha estat instal·lat en memòria de només lectura, ROM):

El requeriment de proporcionar la Informació d'Instal·lació no inclou el requeriment de continuar proporcionant servei de suport, garantia, o actualitzacions per a un treball que hagi estat modificat o instal·lat pel destinatari, o per al Producte d'Usuari en el qual s'hagi modificat o instal·lat. L'accés a la xarxa pot ser denegat quan la pròpia modificació afecti material i adversament a la operació de la xarxa o violi les regles i protocols de comunicació en la xarxa.

Les Fonts Corresponents traspassades, i les Instruccions d'Instal·lació proporcionades d'acord amb aquesta secció, han de figurar en un format que sigui documentat publicament (i amb una implementació disponible per al públic en forma de Codi font), i no ha de necessitar cap mena de contrasenya especial o clau d'accés per a la descompresió, lectura o còpia.

(7) Condicions addicionals

"Permisos Addicionals" són condicionaments que amplien els termes d'aquesta Llicència permetent excepcions a una o més de les seves condicions. Els Permisos Addicionals que són aplicables al Programa complet hauran de ser tractats com si estiguessin inclosos en aquesta Llicència, fins als l'abast de validesa imposats per les lleis aplicables. Si els permisos addicionals s'apliquessin només a una part del Programa, aquesta part podria ser utilitzada de forma independent sota aquests permisos, però el Programa complet seguiria estant afectat per aquesta Llicència amb independència dels permisos addicionals.

Quan traspasseu una còpia d'un treball emparat, opcionalment podeu eliminar qualsevol permís addicional d'aquesta còpia, o d'alguna part del mateix. (Els permisos addicionals poden haver establert que es requereixi la seva eliminació en certs supòsits si modifiqueu el treball.) Podeu establir permisos addicionals en material afegit per vostè a un treball emparat, sobre el qual teniu o podeu aportar permisos de copyright corresponents.

Amb independència de qualsevol altra estipulació en aquesta Llicència, per al material que afegiu a un treball emparat, podeu (si esteu autoritzat pels posseïdors del copyright d'aquest material) extendre les condicions d'aquesta Llicència amb els següents termes:

a) Absència de garantia o limitació de la responsabilitat diferent als termes de les seccions 15 i 16 d'aquesta Llicència; o

b) Obligació de mantenir determinats avisos legals raonables o atribucions d'autoria en el material o en els Avisos Legals Corresponents mostrats pels treballs que ho continguin; o

c) Prohibir la tergiversació de l'origen del material, o sol·licitar que les diferències respecte a la versió original siguin advertides de forma apropiada en les versions modificades del material; o

d) Limitar la utilització amb finalitats publicitàries dels noms dels autors o posseïdors de la llicència del material; o

e) Negar-se a oferir drets afectats per lleis de registre per a l'ús de marques empresarials, registrades o de servei; o

f) Requerir indemnització dels autors i posseïdors de llicència d'aquest material, per part de qualsevol persona que traspassi el material (o versions modificades del mateix) establint obligacions contractuals de responsabilitat sobre el destinatari, per a qualsevol responsabilitat que aquestes obligacions contractuals imposin directament sobre els autors i posseïdors de la llicència.

Qualsevol altres condicions addicionals no-permissives són considerades "restriccions posteriors" en el context de la secció 10. Si el Programa, tal qual es va rebre, o qualsevol part del mateix, conté un avís indicant que està emparat per aquesta Llicència al costat d'un terme que és una restricció posterior, podeu suprimir aquest terme. Si un document de llicència conté una restricció posterior però permet modificar la llicència o el traspàs sota aquesta Llicència, podeu afegir a un treball emparat material governat pels termes del document de llicència, sempre que la restricció posterior no es mantingui després de la modificació de la llicència o del traspàs.

Si afegiu condicions a un treball emparat d'acord amb aquesta secció, heu de situar, en els arxius font involucrats, una declaració dels termes addicionals aplicables a aquests arxius, o un avís indicant on es poden trobar els termes aplicables.

Les Condicions addicionals, permissives o no, han d'aparèixer per escrit com a llicències separades, o figurar com excepcions; de totes maneres els requisits anteriors sempre són aplicables.

(8) Cancel·lació

No podeu traspassar o modificar un treball emparat si no és com s'ha previst explícitament en aquesta Llicència. Qualsevol intent de traspàs o de modificar de forma diferent serà considerat nul, i automàticament cancel·larà els vostres drets respecte a aquesta Llicència (incloent qualsevol patent aconseguida seguint el paràgraf tercer de la secció 11)

No obstant això, si deixeu de violar aquesta Llicència, llavors la vostra llicència des del posseïdor del copyright corresponent serà restituïda (a) provisionalment, tret que i fins que el posseïdor del copyright doni per acabada explícitament i permanentment la vostra llicència , i (b) permanentment, si el posseïdor del copyright no pot notificar-vos la violació, d'alguna manera raonable, en els 60 dies posteriors al cessament.

A més a més, la vostra llicència des del posseïdor del copyright corresponent serà restituïda permanentment si el posseïdor del copyright us notifica de la violació per un motiu raonable, és la primera vegada que rebeu la notificació de violació d'aquesta Llicència (per a qualsevol treball) d'aquest posseïdor de copyright, i resoleu la violació abans de 30 dies des de la recepció de l'avís.

La cancel·lació dels vostres drets sota aquesta secció no dóna per cancel·lades les llicències de tercers que hagin rebut còpies o drets a través de vostè amb aquesta Llicència. Si els vostres drets han finalitzat i no han estat restituïts de forma permanent, no esteu capacitat per a rebre noves llicències per al mateix material segons la secció 10.

(9) Acceptació no necessària per tinença de còpies

No és necessari acceptar aquesta Llicència per a rebre o executar una còpia del Programa. La distribució d'un treball emparat sorgida simplement com a conseqüència d'usar transmissió entre usuaris per a obtenir una còpia tampoc requereix acceptació. De totes maneres, no hi ha cap altra forma que no sigui aquesta Llicència que us doni permís per a traspassar o modificar qualsevol treball emparat. Aquests actes infringeixen el copyright si no accepteu aquesta llicència. Per tant, si copieu o propagueu un treball emparat, esteu indicant que accepteu la Llicència per a fer-ho.

(10) Herència automàtica de la llicència per a destinataris

Cada vegada que traspasseu un treball emparat, el destinatari rebrà automàticament una llicència dels posseïdors de la llicència originals, per a executar, modificar i traspassar aquest treball, objecte d'aquesta Llicència. No sou responsables d'assegurar el compliment per tercers d'aquesta Llicència.

Una "transacció d'entitat" és una transacció que transfereix el control d'una organització, o tots els béns substancials d'una organització, o subdivideix una organització, o fusiona organitzacions. Si el traspàs d'un treball emparat sorgeix d'una transacció d'entitat, cada part involucrada en aquesta transacció que rebi una còpia del treball, també rebrà qualsevol llicència existent del treball que la part interessada del qual tingués o pogués oferir segons el paràgraf anterior, més el dret a prendre possessió del Font Corresponent del treball a través de la part interessada, si està en poder d'aquesta part o es pot aconseguir amb un esforç raonable.

No podeu imposar restriccions posteriors en l'exercici dels drets atorgats o concedits per aquesta Llicència. Per exemple, no podeu imposar a la llicència pagaments, drets o altres càrrecs per l'exercici dels drets atorgats per aquesta Llicència, i no podeu iniciar litigis (incloent demandes o contrademandes en plets) al·legant que s'infringeixen patents per canviar, usar, vendre, oferir en lloguer o importar el Programa, o qualsevol part del mateix.

(11) Patents

Un "col·laborador" és un posseïdor de copyright que autoritza l'ús sota aquesta Llicència del Programa o un treball en el qual es basi el Programa. El treball amb aquesta llicència es denomina "versió en col·laboració" amb el col·laborador.

Totes les reivindicacions de patents en possessió o controlades pel col·laborador es denominen "demandes de patent original", ja siguin existents o adquirides, que hagin estat infringides d'alguna forma permesa per aquesta Llicència, al fer, usar o vendre la versió en col·laboració, però sense incloure demandes que foren infraccions com a conseqüència de modificacions posteriors de la versió en col·laboració. Per a aclarir aquesta definició, "control" inclou el dret de concedir subllicències de patent segons els requeriments d'aquesta Llicència.

Cada col·laborador us concedeix una llicència de la patent no-exclusiva, global i lliure de drets sota les reivincidacions de patent d'origen del col·laborador, per a l'ús, modificació, venda, ofertes de venda, importació i altres formes de execució, modificació i redistribució del contingut de la versió en col·laboració.

En els següents tres paràgrafs, una "llicència de patent" es refereix a qualsevol expressió d'acord o compromís, independentment de la denominació, que no imposi una patent (com pot ser el permís exprés per a executar una patent o un acord per a no imposar demandes per infracció de patent). "Concedir" aquestes llicències de patent a un tercer significa arribar a tal tipus d'acord o compromís que no imposi una patent al tercer.

Si traspasseu un treball emparat, coneixent que està afectat per una llicència de patent, i les Fonts Corresponents no estan disponibles de forma pública per a la seva còpia, sense cap càrrec i sota els termes d'aquesta Llicència, ja sigui a través d'un servidor de xarxa pública o mitjançant qualsevol altre mitjà, llavors vostè ha de o bé (1) permetre que siguin públiques les Fonts Corresponents, o bé (2) tractar d'eliminar els beneficis de la llicència de patent per a aquest treball en particular, o bé (3) tractar d'estendre, de forma adequada als requisits d'aquesta Llicència, la llicència de patent a tercers. "Conèixer que està afectat" significa que vostè té coneixement actual que, per a la llicència de patent, el traspàs del treball emparat en un determinat país, o l'ús del treball emparat pels seus destinataris en un determinat país, infringiria una o més patents existents en aquest país que considereu aplicables per algun motiu.

Si, d'acord amb o en la connexió amb una transacció única o un acord, transmeteu, o propagueu aconseguint transport de, un treball emparat, i concediu una llicència de patent a algunes de les parts que reben el treball emparat que els autoritzi a utilitzar, propagar, modificar o transmetre una còpia específica del treball emparat, llavors la llicència de patent que concedeiu s'estendrà automàticament a tots els receptors del treball emparat i als treballs basats en aquest.

Una llicència de patent és "discriminatòria" si no inclou dins de l'abast de la seva cobertura, prohibeix l'exercici de, o és condicionat sobre el no-exercici d'un o més dels drets que són específicament concedits sota aquesta Llicència. Podeu no transmetre un treball emparat si sou part d'un acord amb un tercer que estigui en el negoci de la distribució de programari, amb el qual feu pagaments al tercer basat en l'extensió de la vostra activitat de transmetre el treball, i sota el qual el tercer permet, a qualsevol de les parts que rebi el treball emparat de vostè, una llicència de patent discriminatòria (a) amb connexió amb les còpies del treball emparat transmès per vostè (o còpies fetes a partir d'aquestes còpies), o (b) principalment per i amb connexió amb productes específics o compilacions que contenen el treball emparat, llevat que entréssiu en aquell acord, o aquella llicència de patent va ser concedida, abans del 28 de març 2007.

Cap disposició d'aquesta Llicència ha de ser considerada com excloent o limitació de qualsevol altra llicència o altres defenses legals contra la violació de les lleis de propietat intel·lectual que pogués tenir dret sota la llei de propietat intel·lectual vigent.

(12) No condicionament de la llibertat de tercers

Si se us imposen condicions que contradiuen les condicions d'aquesta Llicència (ja sigui per ordre judicial, acord o altres), no quedeu eximits de complir les condicions d'aquesta Llicència. Si no podeu traspassar un treball emparat complint simultàniament les vostres obligacions amb aquesta Llicència i amb qualsevol altra pertinent, llavors no podreu traspassar-lo de cap manera. Per exemple, si accepteu uns termes que us obliguen a obtenir drets pel traspàs d'aquells als quals traspasseu el Programa, la única forma de satisfer aquests termes i aquesta llicència serà abstenir-se completament de traspassar el Programa.

(13) Ús conjunt amb la Llicència Pública General Affero de GNU

Amb independència de qualsevol disposició en aquesta Llicència, teniu permís per a enllaçar o combinar qualsevol treball emparat amb un altre treball emparat per la versió 3 de la Llicència Pública General Affero de GNU, per a formar un sol treball combinat, i traspassar el treball resultant. Els termes d'aquesta Llicència seguiran sent aplicables a la part formada pel treball emparat, però els condicionaments especials de la Llicència Pública General Affero de GNU, en la seva secció 13, relatius a la interacció a través de xarxes, seran aplicables a la combinació d'ambdues parts.

(14) Versions Revisades d'aquesta Llicència

La Free Software Foundation pot publicar revisions i/o noves versions de la Llicència Pública General de GNU de tant en tant. Aquestes versions seran similars en esperit a la versió actual, però podran diferir en alguns detalls per a afrontar nous problemes o situacions.

A cada versió se li donarà un número distintiu. Si el Programa especifica que se li aplica un cert número de versió de la Llicència Pública General o "qualsevol versió posterior", teniu la possibilitat d'adoptar els termes i condicions de la versió indicada o de qualsevol altra versió posterior publicada per la Free Software Foundation. Si el Programa no especifica un número de versió de la Llicència Pública General, podeu triar qualsevol versió que hagi estat publicada per la Free Software Foundation.

Si el Programa especifica que un apoderat pot decidir quines futures versions de la Llicència Pública General poden aplicar-se, la declaració pública d'acceptació d'una versió de l'apoderat us autoritza a vostè amb caràcter permanent a escollir aquella versió per al Programa.

Versions de llicència posteriors poden atorgar-vos permisos addicionals o diferents. De totes maneres, no poden imposar-vos obligacions addicionals a qualsevol autor o posseïdor de copyright com a conseqüència de la vostra elecció d'adoptar una versió posterior.

(15) Absència de garantia

EL PROGRAMA NO TÉ CAP GARANTIA, MÉS ENLLÀ DELS PERMESOS PER LES LLEIS APLICABLES. EXCEPTE QUAN ESTABLEIXI EL CONTRARI PER ESCRIT EL POSSEÏDOR DEL COPYRIGHT I/O TERCERS PROPORCIONIN EL PROGRAMA "TAL QUAL" SENSE GARANTIA DE CAP TIPUS, JA SIGUI EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLOENT, PERÒ SENSE LIMITAR-SE A, LES GARANTIES IMPLÍCITES MERCANTILS I D'APTITUD PER A UN PROPÒSIT DETERMINAT. ASSUMIU QUALSEVOL RISC RELATIU A LA QUALITAT I AL RENDIMENT DEL PROGRAMA. SI EL PROGRAMA FOS DEFECTUÓS, ASSUMIREU EL COST DE QUALSEVOL COST DE SERVEI, REPARACIÓ O CORRECCIÓ.

(16) Limitació de responsabilitat

EN CAP CAS, EXCEPTE ELS REQUERITS PER LES LLEIS APLICABLES O ELS ACORDS PER ESCRIT, PODRÀ UN POSSEÏDOR DE COPYRIGHT, O UN TERCER QUE MODIFIQUI O TRASPASSI EL PROGRAMA SEGONS L'INDICAT ABANS, FER-VOS RESPONSABLE DE DE CAP DANY, INCLOENT QUALSEVOL DANY GENERAL, ESPECIAL, OCASIONAL O DERIVAT QUE SORGEIXI DE L'ÚS O LA INCAPACITAT D'ÚS DEL PROGRAMA (INCLOENT PERÒ SENSE LIMITAR-SE A LA PÈRDUA DE DADES O LA PRESENTACIÓ DE DADES ERRÒNIA O LES PERDUES SOFERTES PER VOSTÈ O TERCERS O LA FALLADA DEL PROGRAMA A L'INTERACTUAR AMB ALTRES PROGRAMES), FINS I TOT SI EL POSSEÏDOR O UN TERCER HA ESTAT ADVERTITS DE LA POSSIBILITAT DELS ESMENTATS DANYS.

(17) Interpretació de les Seccions 15 i 16

Si l'absència de garantia i la limitació de responsabilitat descrita anteriorment no tinguessin efecte legal a nivell local en tots els seus termes, els jutjats aplicaran les lleis locals que més s'aproximin a la exenció de responsabilitat civil en quant al Programa, tret que la còpia del Programa estigui acompanyada amb una garantia o un compromís de responsabilitat.

FI DELS TERMES I CONDICIONS


Com aplicar aquestes condicions als seus nous programes

Si desenvolupeu un nou programa, i voleu que sigui el màxim d'útil al públic, la millor forma d'aconseguir-lo és fer-lo programari lliure perquè qualsevol pugui redistribuir-lo i modificar-lo sota aquestes condicions.

Per a fer-ho, adjunteu els següents avisos al programa. És més segur adjuntar-los a l'inici de cada arxiu font per a fer més explícita l'absència de garantia; i cada arxiu haurà de tenir almenys la línia del "copyright" i un enllaç a la versió completa de l'avís.

una línia amb el nom del programa i una breu resum del què fa. Copyright (C) any nom de l'autor

Aquest programa és programari lliure: podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes de la Llicència Pública General de GNU publicada per la Free Software Foundation, ja sigui la versió 3 de la Llicència, o (a la seva elecció) qualsevol versió posterior.

Aquest programa es distribuïx amb l'esperança que sigui útil, però SENSE CAP GARANTIA; ni tan sols la garantia implícita MERCANTIL o d'APTITUD PER A UN OBJECTIU PARTICULAR. Consulteu els detalls de la Llicència Pública General de GNU per a més informació.

Haurieu de rebre una còpia de la Llicència Pública General de GNU junt amb aquest programa. En cas contrari, consulteu <http://www.gnu.org/licenses/>.

Afegiu també informació de com contactar amb vostè per correu electrònic i per correu ordinari.

Si el programa és interactiu a través de terminals, feu que mostri un breu avís com el següent quan s'iniciï en mode interactiu:

programa Copyright (C) any nom de l'autor Aquest programa s'oferix SENSE CAP GARANTIA; per a consultar-ne els detalls, teclegeu 'mostra w'. Això és programari lliure, i podeu redistribuir-lo sota certes condicions; per a consultar-ne els detalls, teclageu 'mostra c'.

Els hipotètiques ordres 'mostra w' i 'mostra c' hauran de mostrar les parts corresponents de la Llicència Pública General. Per descomptat, les ordres en el vostre programa podran ser diferents; en un interfície gràfica d'usuari, podria utilitzar un missatge del tipus "Quan a".

També hauríeu d'aconseguir que el vostre cap (si treballeu com a programador) o l'escola, si escau, signin una "renúncia de copyright" sobre el programa, si fos necessari. Per a més informació referent a això, i saber com cal aplicar i complir la llicència GNU GPL, consulteu <http://www.gnu.org/licenses/>.

La Llicència Pública General GNU no permet incorporar els vostres programes com a part de programes propietaris. Si el vostre programa és una subrutina d'una biblioteca, hauríeu de considerar que és més útil permetre enllaçar aplicacions propietàries amb la biblioteca. Si tot i així, això és el que voleu fer, utilitzeu la Llicència Pública General Reduïda de GNU en comptes d'aquesta Llicència. Però primer, consulteu <http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>.